Niilo Pesosen vaaliasiakirjat jätetty tuomiokapituliin.

Kannatus vaikuttaa laajalta!

 

Niilo Pesosen valitsijayhdistys jätti vaaliasiakirjat tuomiokapituliin tänään. Valitsijayhdistyksen asiamies, pastori Marja-Leena Tahkola, oliko kova urakka saada nimet kerättyä?

- Ei todellakaan ollut, meillä on listoilla huomattavasti enemmän sekä maallikko- että pappisäänestäjiä kuin mitä yhdistyksen perustaminen olisi edellyttänyt.

Millainen joukko Niilon taakse on tässä vaiheessa asettunut?

- Niilolla on kannatusta koko hiippakunnan alueella ja tukijoukossa  on sekä nuoria kollegoita että pitkän kirkollisen uran tehneitä rovasteja.

 Myös naispappien tuki Niilolle vaikuttaa laajalta. Maallikkoäänestäjät edustavat monipuolisesti hiippakunnan eri osia ja herätysliikkeitä. Yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan kirjo heidän joukossaan on sekä monipuolista että moniarvoista. 

Jätitte vaaliasiakirjat vasta nyt, oliko siihen joku erityinen syy?

- Valitsijayhdistyksen perustamisella ei ole mitään kiirettä. Tuomiokapituli on antanut vaalista selkeät ohjeet ja aikataulut. Toimimme tässä asiassa oman harkintamme mukaan.

Millaisella joukolle teette työtä Niilon hyväksi?

- Tavoite on selkeä. Kansanmiehestä tehdään kansankirkon piispa. Teemme vaalityötä yhtenä joukkona siten, että toinen tiimi, eversti Reijo Sallisen tiimi keskittyy maallikkoäänestäjiin  ja toinen, teologian tohtori Ari Savuojan tiimi keskittyy papistoon.

 Miilaisella mielellä teette työtä Niilon eteen?

- Hyvällä mielellä, innostuksella ja talkoohengellä. Talkoilla ylläpidämme nettisivuja, facebookia, kyyditsemme Niiloa, hoidamme tarjoilut ja soittelemme äänioikeutetuille. Me uskomme ehdokkaaseemme ja asiaamme. Me hoidamme nämä asiat perinteisesti, luottaen pohjoisten ihmisten osaamiseen ja taitoon.

 

 


Niilon työ on vakuuttanut meidät!

 

 

1. Piispan keskeisin tehtävä on vaalia kirkon ykseyttä ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa eli pitää lauma kasassa.

Niilo Pesosen on kansankirkon pappi ja kirkon työ täällä pohjoisessa on ollut hänen elämäntehtävänsä. Pesonen arvostaa kaikkia herätysliikkeitä, läheisimmäksi niistä hän on kokenut herännäisyyden. Teologian tohtorin koulutuksensa ja pitkän työuransa myötä hän on perehtynyt laajasti erilaisiin teologisiin teemoihin, erityisesti kirkon ja valtion suhteisiin, ekumeenisiin kysymyksiin, kirkon antamaan koulutukseen, sosiaalisiin ja ympäristökysymyksiin sekä kysymyksiin, jotka koskettavat alkuperäiskansoja, erityisesti saamelaisten asemaa. Kirkon sisäisissä näkemyseroissa Niilo Pesosen sydämen asia on työskennellä eri osapuolia kuunnellen ja yhteistä tietä etsien yhtenäisen kansankirkon, hiippakuntamme sisäisen eheyden ja kirkon ykseyden säilymisen puolesta.

2. Piispa johtaa kirkon työtä tunnustuksemme ja kirkon ohjeistuksen mukaan eli on hiippakunnan hengellinen johtaja.

Niilo Pesonen katsoo koko kirkkoa ensisijaisesti sen hengellisestä perustehtävästä käsin. Perustehtävä ohjaa meitä monipuoliseen jumalanpalveluselämään, diakoniseen palveluun, kristilliseen kasvatukseen ja lähetystyöhön. Pesoselle on tärkeätä etsiä yhteyttä eri tavoin ajattelevien kesken ja kohdata ympäristön haasteet dialogissa muiden kanssa.

3. Piispa tuntee kirkon ruohonjuurityön mutta näkee myös sen kokonaisuuden. Siksi hän voi tukea ja ohjata hiippakuntansa pappeja, muita työntekijöitä ja myös vapaehtoisia seurakuntalaisia heidän työssään.

Niilo Pesosella on hyvät johtamistaidot ja hän on helposti lähestyttävä persoona. Hänellä on monipuolinen seurakuntatyön, työnohjauksen ja johtamisen kokemus. Paraikaa hän johtaa Tuiran seurakuntaa, yhtä Suomen suurimmista seurakunnista. Pesonen haluaa tukea seurakuntia ja niiden työntekijöitä, kun he kehittävät paikallisesti seurakunnan toimintaa ja vahvistavat seurakuntalaisten osallistumista. Niilo Pesonen näkee kirkolle tärkeänä pysyä mukana nykyajan tiedotus- ja viestintäkentän kehityksessä sekä verkostoitumisen yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Tähän hänellä on hyvät edellytykset erityisesti pohjoisessa ja kirkossamme laajasti.

4. Piispa edistää seurakuntien yhteistyötä ja talouden ja hallinnon tarkoituksenmukaista hoitamista.

Niilo Pesonen tuntee koko Oulun hiippakunnan, sen rovastikunnat ja seurakunnat. Hän on toiminut Oulun hiippakunnassa pappisasessorina ja hiippakuntadekaanina. Näin ollen hänellä on laaja-alainen näkemys ja pitkä kokemus Oulun hiippakunnan hallinnosta ja sen erityiskysymyksistä. Tällä hetkellä Niilo Pesonen toimii puheenjohtajana Oulun seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä myös Barentsin kirkkojen neuvoston hallituksessa. Hän on toiminut kirkossamme erilaisissa luottamustehtävissä kuten jäsenenä Kirkon ulkoasiain neuvostossa ja jäsenenä piispainkokouksessa.

 

Valitsijayhdistyksen asiamies: pastori, diakoniajohtaja Marja-Leena Tahkola, puh. 044 468 4225