Tietosuojaseloste GDPR

 

Tietosuojaseloste: Niilo Pesonen, kansankirkon pappi, Oulun hiippakunnan piispaksi, piispan valitsijayhdistyksen rekisteri.

 

1. Rekisterinpitäjä yhteystietoineen

 

Piispan valitsijayhdistys, Niilo Pesonen, kansankirkon pappi, Oulun hiippakunnan piispaksi. niilo(at)niilopesonen.fi

 

2. Yhteyshenkilö yhteystietoineen

 

Valitsijayhdistyksen asiamies, pastori Marja-Leena Tahkola, 044 4684225 tai marja-leena.tahkola@caritaslaiset.fi

 

 3. Rekisterin nimi

 

Niilo Pesonen, kansankirkon pappi, Oulun hiippakunnan piispaksi, piispan valitsijayhdistyksen rekisteri.

 

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 

Rekisteriä käytetään Niilo Pesosen piispanvaalikampanjan viestinnässä. Rekisterissä oleville lähetetään vaalikampanjan aikana viestintä- ja markkinointimateriaalia. Lisäksi heille voidaan soittaa.

 

 5. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

 

Vaalissa äänioikeutetut, Niilo Pesosen valitsijayhdistykseen liittyneet, Pesosen kannattajiksi ilmoittautuneet ja muut yhteystietonsa antaneet henkilöt. Henkilötietojen sisältö: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja ammatti.

 

 6. Tietolähteet

 

Henkilöiden tietoja on saatu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulista (äänioikeutetut) , henkilöiltä itseltään tai heidän ilmoittautuessaan kannattajiksi Google Sheets – palvelun kautta. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on luovuttanut valitsijayhdistykselle vain sellaisten henkilöinen tiedot, jotka ovat antaneet luvan tietojen käyttämiseen piispanvaalin viestinnässä ja markkinoinnissa.

 

7. Tietojen luovutukset

 

Tieto valitsijayhdistyksen kannattajan nimestä ilmoitetaan heidän suostumuksella valitsijayhdistyksen internet- tai Facebook – sivuilla. Kannattaja on voinut halutessaan kieltää nimensä julkaisemisen.

 

 8. Henkilötietojen säilytysaika

 

Niin kauan kun henkilö on mukana tai hän pyytää tietojen poistamista. Henkilötiedot poistetaan viimeistään Oulun hiippakunnan piispanvaalin ratkettua 3.9.2018.

 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

 Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

 10. Kansallinen valvontaviranomainen yhteystietoineen:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki, p. 029 566 6700,

 

tietosuoja(at)om.fi, www.tietosuoja.fi.