Vaalivalvojaiset ja kiitosjuhla

Niilon tukiryhmä ja joukko kannattajia kokoontui vielä vaali-iltana Niilon kotona Oulussa. Tukiryhmä halusi vielä kiittää Niiloa ehdokkaaksi asettumisesta ja hyvästä kampanjasta. Niilo oli iloinen kaikesta tuesta ja rohkaisusta, jota on saanut vaalin aikana kokea. Vaalin tulos on nyt selvä. Niilo ja tukiryhmä haluavat yhdessä toivottaa Jukka Keskitalolle onnea ja Jumalan siunausta Oulun hiippakunnan piispana.   

 

Kuvat: Matti Junnonaho

 

Säilyvätkö kristilliset arvot?

Joidenkin ennusteiden mukaan läntinen maailma, erityisesti läntinen Eurooppa, menettää tulevaisuudessa vaikutusvaltaansa. Itse asiassa tämä kehitys on nähtävissä jo taloudessa. Sama muutos on todennäköinen sotilaspoliittisesti ja kulttuurisesti.

Mikäli Eurooppa menettää vaikutusvaltaansa, voi kysyä, miten käy eurooppalaisten edustaminen arvojen. Nämä arvothan ovat pohjimmiltaan kristillisiä arvoja. Tarkoitan tällöin esimerkiksi käsitystämme ihmisen arvosta, heikomman huomioimisesta, naisen asemasta ja niin edelleen. Näiden taustalla on kristillinen ihmiskäsitys: jokainen ihminen on arvokas vaikka ei olisikaan tehokas, ihmiset ovat Jumalan kuvina yhtä arvokkaita, kaikki ovat Jumalan luomia.

Kristillinen usko on aina muuttanut maailmaa. Tämä on koskenut erityisesti arvoja. Tänä päivänä nämä muutokset tarkoittavat konkreettisesti esimerkiksi sitä, että kehitysvammaista ihmistä kohdellaan ihmisarvoisesti, Jumalan ainutkertaisena luomuksena, ja esimerkiksi, että lapsilla on omat oikeudet.

Tällaiset arvot eivät ole mitenkään itsestään selviä maailmalla, eivät aina Euroopassakaan. Eurooppakin on kokenut voimakkaitakin arvomuutoksia. Lähimenneisyydessämme esimerkiksi 1960-luvun muutokset, kuten nuorison toteuttama kulttuurivallankumous, asettivat edeltävien sukupolvien arvot kyseenalaiseksi. Tästä alkoi yksilön ja yksilönvapauden aika, joka tänään on saavuttamassa ääripisteensä: Jokainen luo oman elämänsä moraalin. Siihen ei kenelläkään ole sanomista. Yksilölle kuuluvat oikeudet mutta eivät velvollisuudet.

Kristillisen uskon vahvuus sen syntyaikana oli selkeä oma identiteetti. Se tarkoitti väistämättä sitä, että nimenomaan kristityt olivat niitä, jotka eivät hylänneet muiden hylkäämiä ihmisiä. Kristillinen kirkko kasvoi tästä, Rooman valtakunnan köyhimmistä ja sorretuimmista ihmisistä. Kristillinen ihmiskuva ja lähimmäisen rakkaus ovat pohja myös eurooppalaiselle ajattelullemme.

Arvoheiluri on yksilönvapauden osalta heilahtanut ääripäähänsä: yksilön arvo on hyvin keskeinen arvo. Se ei kuitenkaan mielestäni tarkoita sitä, että yksilön oikeudet voivat mennä toisen ihmisen, erityisesti heikomman lähimmäisen, hyvän edelle.   Nyt tarvitaan arvojen kumousta, jossa yhteisö ja toisen ihmisen hyvä nostetaan uudelleen voimakkaasti esille. Kyse on vahvasta muutoksesta. Sen tulisi olla vaativa, moraalinen, mutta ei moralistinen. Yhteisö ja yhteisöllisyys ovat arvokumouksen keskeinen päämäärä. Se edellyttää ihmisten herättelemistä, puhuttelemista ja havahduttamista työskentelemään yhteisön hyväksi.

Näen tästä jo merkkejä. Yhä useampi ihminen herää haluun toimia toisen hyväksi vaikkapa seurakunnan diakoniatyön kautta tai muuttaen omaan toimintaansa siten, että se on tulevien sukupolvien ja luomakunnan kannalta kestävämmällä pohjalla. Naapuriapu on edelleen kunniassaan ja vahvistumassa jälleen.

Eri aikoina Euroopan historiassa kristillisiä arvoja on haastettu ja tullaan haastamaan. Me emme ole täällä vain itseämme varten, vaan meille on annettu tehtävä, joka kohdistuu toiseen ihmiseen ja luomakuntaan. Kristittyinä erityinen tehtävämme on aina muistuttaa tästä ja toimia tämän mukaisesti. Silloin säilyvät kristilliset arvot.

Tähän arvomuutokseen tarvitaan nyt arvojohtajia!

Niilo Pesonen

Kaleva julkaisi kannatuskirjoituksemme ma 13.8.2018.

Videolla Niilo kertoo, millainen johtaja hän olisi piispana. Millainen johtaja rakentaa yhteyttä? Miten johtaja tekee päätöksiä? Katso videolta Niilon ajatuksia johtajuudesta.

Kesän aikana julkaistavassa videosarjassa Niilo käsitteli kirkkoon ja hiippakunnan johtamiseen liittyviä eri teemoja: kirkon uskoa, toimintaa, tulevaisuutta, taloutta ja aikamme ilmiöitä.

Kiitos, kun seurasit videosarjaa, niin tiedät nyt, mitä Niilo näistä asioista ajattelee.

Kirkosta eroaminen ja kirkon tarkoitus mietityttää monia. Miten Niilo ajattelee, että kirkon toimintaa tulisi kehittää?

Kesän aikana julkaistavassa videosarjassa Niilo käsittelee kirkkoon ja hiippakunnan johtamiseen liittyviä eri teemoja: kirkon uskoa, toimintaa, tulevaisuutta, taloutta ja aikamme ilmiöitä.

Seuraa videosarjaa, niin tiedät, mitä Niilo näistä asioista ajattelee.

Kristittyjen välinen yhteys on Niilolle sydämen asia. Oulun hiippakunnalla on aivan erityinen maantieteellinenkin alue kristittyjen yhteyden näkökulmasta. Miten yhteys toteutuu nykyään? Katso videolta Niilon ajatukset!

Kesän aikana julkaistavassa videosarjassa Niilo käsittelee kirkkoon ja hiippakunnan johtamiseen liittyviä eri teemoja: kirkon uskoa, toimintaa, tulevaisuutta, taloutta ja aikamme ilmiöitä.

Seuraa videosarjaa, niin tiedät, mitä Niilo näistä asioista ajattelee.

Yhteyden rakentaja piispaksi

Yhteyden rakentaja piispaksi

Kuudes piispanvaalin vaalipaneeli järjestettiin kauppakeskus Valkeassa Oulussa keskiviikkona 8.8. Vastauksissaan Niilo korosti ykseyden ja yhteyden etsimin tärkeyttä kirkossamme tänä aikana. Hän viittasi muun muassa Jerusalemin kokoukseen vuonna 48 jKr., jolloin keskusteltiin siitä, tulisiko pakanatkin ympärileikata. Ratkaisuksi tuli, että kristityksi kääntyvät juutalaiset saattoi ympärileikata ja pakanat puolestaan voitiin jättää ympärileikkaamatta. Olennaista oli evankeliumin eteenpäin vieminen, ympärileikkauksesta voitiin olla eri mieltä. Kokous oli ratkaiseva kristillisen kirkon yhteyden kannalta. Tästä kokouksesta voisi ottaa oppia myös tänä päivänä useassa kysymyksessä, jossa olemme eri mieltä. Kristinuskon ytimestä on pidettävä kiinni, mutta monessa muussa asiassa voimme antaa toisillemme vapauden olla ja toimia eri tavoin.

 

Keskustelua käytiin myös kirkosta eroamisesta ja lääkkeistä siihen. Niilo korosti ensinnäkin tärkeyttä pitää kiinni armollisen Jumalan eli evankeliumin julistamisesta. Toinen tärkeä asia on muistaa kirkon tehtävä tehdä hyvää ja kannustaa meitä siihen. Kun näistä perusteista pidetään kiinni, kristillinen kirkko selviää. Toiseksi käytännön elämässä on entistä enemmän mentävä sinne, missä seurakuntalaiset ovat. Näin tapahtuu jo vaikkapa sairaalasielunhoidossa. Uusia tilanteita on löydettävä.

 

Vielä Niilo toi esille tarpeen uudelleen nostaa yhteisölliset arvot esille. Läntisessä Euroopassa yksilön oikeudet ovat edenneet, mikä on hyvä. Kehityksen takana on juuri kristillinen ihmiskäsitys, käsitys ihmisen suunnattomasta arvosta Jumalan kuvana. Yksilön oikeudet eivät kuitenkaan saa mennä ohi heikon oikeuksien. Tällöin on kyse itsekkyydestä. Tähän ollaan nyt sortumassa. Meidän on puhuttava entistä rohkeammin siitä, että ihminen ei elä täällä itseään vaan Jumalaa ja toista ihmistä varten. Tähän liittyy vielä vastuumme luomakunnasta. Tarvitsemme arvojen vallankumousta, jossa siirrymme korostetusta yksilöllistymisestä yhteisöllisyyteen ja toisen ihmisen huomioimiseen. Se antaa lopulta myös mielekkyyden elämään.

 

Paneelin juonsivat tuomiorovasti Satu Saarinen ja toimittaja Arto Veräjänkorva.

 

Kuva: Matti Junnonaho

 

"Piispa on arvojohtaja. Piispan tehtävä on ottaa rohkeasti kantaa ajankohtaisiin asioihin ja käydä julkista dialogia." Millaisen arvojohtajan hiippakunta saisi Niilosta? Katso videolta Niilon ajatukset arvojohtajuudesta ja piispan roolista.

Kesän aikana julkaistavassa videosarjassa Niilo käsittelee kirkkoon ja hiippakunnan johtamiseen liittyviä eri teemoja: kirkon uskoa, toimintaa, tulevaisuutta, taloutta ja aikamme ilmiöitä.

Seuraa videosarjaa, niin tiedät, mitä Niilo näistä asioista ajattelee.

Kannatamme Niilo Pesosta Oulun hiippakunnan piispaksi

Valintamme Oulun hiippakunnan uudeksi piispaksi on kirkkoherra, teologian tohtori Niilo Pesonen. Hän on yhteyden rakentaja ja rohkea, moderni johtaja. Hän pitää tärkeänä Kristuksen ehdottoman armon julistamista sekä rakkauden toteuttamista ja siihen kutsumista.

Niilo tuntee hyvin Oulun hiippakunnan, sen erityiskysymykset ja haasteet. Oulun hiippakunnan pappisasessorina ja hiippakuntadekaanina toimiessaan hänelle tulivat tutuksi niin isojen kaupunkiseurakuntien, pienten maaseutuseurakuntien kuin saamelaisalueiden kysymykset ja ihmiset. Työkokemuksensa kautta hänellä on hyvät yhteiskunnalliset suhteet ja verkostot, ja hän tuntee alueemme päättäjiä ja viranhaltijoita. Työnohjaajana, työyhteisökonsulttina ja kirkkoherrojen kouluttajana hän on auttanut sekä yksittäisiä kirkon työntekijöitä että työyhteisöjä löytämään työhön uusia, voimaannuttavia näkökulmia.

Arvostamme Niilon johtajaominaisuuksia, verkostoja ja hiippakuntatuntemusta sekä monipuolista seurakuntatyön, työnohjauksen ja kirkkomme luottamustehtävien kokemusta. Suuren seurakunnan kirkkoherrana, seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja Barentsin kirkkojen neuvoston puheenjohtajana hän työskentelee jatkuvasti sekä seurakuntaelämän ajankohtaisten että tulevaisuuteen suuntautuvien kysymysten parissa.

Vaaliprosessin aikana Niilo on tuonut vahvasti esille sen, miten hän haluaa aktiivisesti etsiä ratkaisuja kirkkoamme jakavissa kysymyksissä. Samaa sukupuolta olevien kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen Niilolla on selkeä ehdotus: hän pitää kiinni kirkon nykyisestä avioliittonäkemyksestä, mutta on valmis siihen, että papeille, jotka kokevat voivansa vihkiä samaa sukupuolta olevia, annettaisiin siihen omantunnonvapaus.

Persoonana Niilo on helposti lähestyttävä ja toista kuunteleva – ominaisuus, joka piispan tehtävässä on ensiarvoisen tärkeä. Uskomme, että Niilolla on kyky auttaa ja innostaa seurakuntien luottamushenkilöitä ja työntekijöitä hoitamaan ja kehittämään seurakuntia ja niiden hengellistä elämää entistä monipuolisemmaksi ja rikkaammaksi.

Piispa on arvojohtaja, joka ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin kirkon uskon ja arvopohjan näkökulmasta. Arvojohtajana Niilo on luotettava ja vakaa ja hän pystyy myös puolustamaan kristillistä uskoa, kirkkoa ja hiippakuntaansa.

Niilo Pesosesta Oulun hiippakunta saa piispan, joka työskentelee tinkimättömästi hiippakuntamme sisäisen eheyden ja kirkon ykseyden säilymisen ja kansankirkon puolesta.

Äänioikeutetut papit ja lehtorit:

Aspfors Raimo, Kaustinen, rovasti

Bäckström John, Kemi, kappalainen

Dutton Mirjami, Karjasilta, Oulu, seurakuntapastori

Flink Jari, Haukipudas, Oulu, pastori

Fähnrich Hanna, Oulun srky, Oulu, kehitysvammaistyön pastori

Hekkanen Maria, Oulu, pastori, psykoterapeutti

Honkavaara Riikka, Tuira, Oulu, kappalainen

Hyvönen Elina, Oulun srky, Oulu, rovasti, työnohjaaja, vs. sairaalapastori

Hyvönen Maija, Karjasilta, Oulu, seurakuntapastori

Hyyryläinen Toivo, Yli-Ii, Oulu, eläkerovasti, kotiseutuneuvos

Häkkinen Anna-Leena, Tuira, Oulu, kappalainen

Karppelin Ville, Raahe, kappalainen

Katajamäki Mika, Haapajärvi, kappalainen

Keränen Heikki, Caritas-Säätiö, Oulu, rovasti

Kinnunen Laura, Keminmaa, seurakuntapastori

Kolmonen Jukka, Tuira, Oulu, seurakuntapastori

Komulainen Sanna, Keminmaa, kirkkoherra

Kopperoinen Marja, Kokkolan suom.srk, kappalainen

Korpela Markku, Kemi, rovasti

Kujala Lauri, Tuira, Oulu, kappalainen

Kyllönen Juha, Oulun srky, Oulu, johtava sairaalapastori

Kärnä Veikko, Kempele, rovasti

Lehtimäki Suvi, Kalajoki/Raahe, kappalainen

Lindström Mirja-Liisa, Rovaniemi, aluekappalainen

Maalismaa Juha, Kempele, seurakuntapastori

Marttala Ritva, Rovaniemi, rovasti

Mertaniemi Eeva, Oulu, pastori, lehtori Diak

Mäkinen Ilkka, Oulujoki, Oulu, kirkkoherra

Ojala Anu, Tuira, Oulu, seurakuntapastori

Ollikainen Päivi, Kempele, seurakuntapastori

Pikkarainen Paulus, Kempele, kappalainen

Pitkänen Soili, Tuira, Oulu, seurakuntapastori

Pohjanen Outi, Tyrnävä, kappalainen

Puolitaival Sami, Oulun srky, Oulu, sairaalapastori

Salmi Mikko, Oulu, pastori, päätoimittaja

Savuoja Ari, Oulun srky, Oulu, yliopistopastori

Syynimaa Jaakko, Tuira, Oulu, vt. kappalainen

Tabell Risto, Oulun srky, Oulu, kehitysvammaistyön pastori

Tahkokorpi Juha, Kiiminki, Oulu, kappalainen

Tahkola Marja-Leena, Caritas-Säätiö, Oulu, diakoniajohtaja

Tepsa Pentti, Kemijärvi, kirkkoherra, kirkkoherra

Tiekstra Mari, Tuira, Oulu, seurakuntapastori

Tiirola Kaija, Haapajärvi, seurakuntapastori, rovasti

Tiirola Kari, Haapajärvi, kirkkoherra, lääninrovasti, pappisasessori

Tirroniemi Meri, Kittilä, pastori

Tuovinen Oili, Kemi, seurakuntapastori

Turunen Heikki, Tornio, pastori

Tuulos Petteri, Tuira, Oulu, kappalainen

Tuusa Soile, Muhos, seurakuntapastori

Tölle Anna-Maari, Saksa, Saksan lännen alueen suomalaispappi,

Vihantola Jussi, rovasti

Äärelä Vesa, Kempele, kappalainen

  

Äänioikeutetut maallikkovalitsijat:

Haaga Hilkka, Tuira, Oulu, mediatuottaja

Haipola Pertti, Tuira, Oulu, dir. mus, eläkeläinen

Heikkilä Timo, Tuira, Oulu, insinööri

Hekkala Rauno, Oulunsalo, Oulu, varastotyöntekijä

Hänninen Juha, Tuomiokirkko, Oulu, majuri res., teol. maist.

Hänninen, Ritta, Kokkola, Kokkolan suom. seurakunnan luottamushenkilö

Inkinen Arja, Oulu, sosiaalityöntekijä

Jomppanen Jouni-Ilmari, poromies/autoilija, Pohjois-Lapin seurakuntaneuvoston vpj.

Jämsä Mikko, Oulujoki, Oulu, ammatillinen erityisopettaja

Kakko Matti, Oulujoki, Oulu, sairaalaneuvos, yhteiskuntatiet. maist.

Kantola Marja, Haapajärvi, hiippakuntavaltuuston pj, lähetyssihteeri, eläkeläinen

Kemppainen Marjo, Oulun tuomiokirkkosrk, Oulu, kasvatustieteiden ja draaman opettaja, teatteriohjaaja

Komulainen Jarmo, Tuira, Oulu, system manager, fil. maist.

Kuha Leena, Karjasilta, Oulu, kaupunginvaltuutettu

Lahdensivu Irja, Haukipudas, Oulu, sosionomi, eläkeläinen

Lämsä Arja, Karjasilta, Oulu, opettaja

Lääveri Seppo, Tuira, Oulu, kiinteistövälittäjä

Magga Ulla, Kilpisjärvi, saamelaisten edustaja, hiippakuntavaltuusto / kirkolliskokous

Mattson Roy, Tuira, Oulu, työsuojeluvaltuutettu LTO

Moilanen Beshatu, Tuira, Oulu, datanomi, laborantti

Niemelä Reijo, Oulujoki, Oulu, kaupungininsinööri, eläkkeellä

Niemelä-Pentti Saija, Haukipudas, Oulu, koulutuskuntayhtymän johtaja

Nikula Sirkka, Haapajärvi, eläkeläinen

Pakanen Jouni, Tuira, Oulu, tietoliikenneasentaja

Parkkinen Eeva-Maria, Oulu, erityisopettaja

Puistola Ulla, Tuira, Oulu, gynekologisten syöpätautien ylilääkäri

Pyörälä Pirjo, Tuira, Oulu, kasvatustiet. maist., yrittäjä

Raudaskoski Mikko, Tuira, Oulu, rehtori, erityisopettaja

Sallinen Reijo, Oulujoki, Oulu, eversti evp.

Sipola Mauno, Haukipudas, Oulu, kirvesmies

Tihinen Tuulikki, Pudasjärvi, erityisopettaja

Turkka Martti, Oulu, maanviljelijä

Väänänen Veijo, Oulu, eläkeläinen

Yliniemi Ilkka, Tuira, Oulu, dipl. ins., talousneuvos

Åman Pentti, Oulun tuomiokirkkosrk, Oulu, fil. maist.

Pulkkinen Nina, Haapajärvi, sairaanhoitaja

  

Muut tukijat / kannattajat:

Ahlsten Liisa, Haukipudas, Oulu, yrittäjä

Alaloukusa Johanna, Karjasilta, Oulu, apulaisosastonhoitaja, terveystiet. maist.

Alhlsten Martti, Haukipudas, Oulu, Viestinnän asiantuntija

Anundi Lauri, Tuira, Oulu, dipl. ins., eläkkeellä

Bovellan Janne, Iisalmi, kirkkoherra

Haipola-Väänänen Teija, Haukipudas, Oulu, lähihoitaja

Hilli Juha, Kempele, teol. maist.

Hämeenniemi Raimo, Oulu, asiakkuuspäällikkö

Ilvesluoto Sirpa, Oulunsalo, Oulu, kanttori

Karppinen Terttu, Oulu, lehtori, eläkkeellä

Keski-Saari Antti, Myrskylä, työtön

Koivukoski Katja, Oulu, toiminnanjohtaja

Kronqvist Ilkka, Tuira, Oulu, pankinjohtaja eläkk., seurakuntalainen

Kronqvist Tuulikki, Tuira, Oulu, ylihoitaja, eläkkeellä

Lawson Anna-Maija, Oulunsalo, Oulu, koulutuspäällikkö

Lawson Hellu Latekoe, Oulunsalo, Oulu, tietoliikenneinsinööri

Lipponen Timo, Malmi, Helsinki, fil. maist., määräaikainen museoisäntä

Martikkala Vilho, Oulujoki, Oulu, suntio

Meskus Lauri, Tuira, Oulu, eläkeläinen

Moilanen Mauri, Tuira, Oulu, linja-auton kuljettaja

Pelkonen Mikko, Iitti, kirkkoherra

Pesonen Riikka, Oulujoki, Oulu, ohjaaja

Pulkkinen Taru, Tuira, Oulu, konsultoinnin johtaja

Rantakangas Antti, Haapavesi, kansanedustaja

Riihiaho Pirkko, Oulu, Oulun seurakuntayhtymän erityispalvelujen johtokunnan pj.

Sarkkinen Hanna, Oulu, kansanedustaja

Satomaa Pirita, Tuira, Oulu, seurakuntalainen, insinööri, opiskelija (sosionomi, diakoniatyö)

Savolainen Merja, Tuira, Oulu, opettaja

Sillanpää Anneli, Kiiminki, eläkeläinen, ent. toimistosihteeri Oulun tuomiokapitulissa

Sohlo Heljä, Oulu, eläkeläinen

Sulkala Ari, Oulu, ohjaaja

Suoranta-Sallinen Tellervo, Oulujoki, Oulu, kasvatustieteiden maisteri

Turunen Seppo, Oulujoki, Oulu, yhdistyksen puheenjohtaja

Tuusa Jussi, Muhos, biokemisti, fil. toht.

Välikangas Terttu, Karjasilta, Oulu, insinööri

Väänänen Jari, Haukipudas, Oulu, eläkeläinen

 

 

Oulun hiippakunnan alueella sijaitsee saamelaisten kotiseutualue. Katso videolta Niilon ajatukset aiheesta!

Kesän aikana julkaistavassa videosarjassa Niilo käsittelee kirkkoon ja hiippakunnan johtamiseen liittyviä eri teemoja: kirkon uskoa, toimintaa, tulevaisuutta, taloutta ja aikamme ilmiöitä.

Seuraa videosarjaa, niin tiedät, mitä Niilo näistä asioista ajattelee.

Seurakuntien taloudelliset resurssit pienenevät. Miten uudessa tilanteessa olisi hyvä toimia?

Kesän aikana julkaistavassa videosarjassa Niilo käsittelee kirkkoon ja hiippakunnan johtamiseen liittyviä eri teemoja: kirkon uskoa, toimintaa, tulevaisuutta, taloutta ja aikamme ilmiöitä.

Seuraa videosarjaa, niin tiedät, mitä Niilo näistä asioista ajattelee.

Niilo Pesosesta piispa Oulun hiippakuntaan

Iloitsen Niilo Pesosen ehdokkuudesta Oulun hiippakunnan piispaksi. Hän on mielestäni sopivin valinta. Hän on kaikin puolin valmistettu tähän korkeaan tehtävään. Hän on Oulun oma poika, tuntee hiippakunnan, sen ihmiset ja elinehdot, hengellisen kartan, huolet, puutteet ja vahvuudet.

Niilo on saanut erinomaisen koulutuksen hiippakunnan kaitsijan virkaan olleessaan vuosia hiippakunnan dekaanin näköalapaikalla. Hän on valmentautunut tehtävään opillisesti suorittamalla teologian tohtorin tutkinnon. Kirkkohistorioitsijana hän on perehtynyt kirkkojen vaiheisiin naapurimaissa ja muualla.

Kirkon hallinto ja erityiskysymykset ovat hänelle tuttuja. Suuren seurakunnan Tuiran kirkkoherrana hänen kokemuksensa seurakuntavirasta on laaja ja monipuolinen.

Ihmisenä hän on helposti lähestyttävä. Luonteeltaan sydämellisenä, tasapuolisuuteen pyrkivänä hän olisi kaikkien piispa.

Kristittynä ja pappina hänen uskonsa ankkuroituu Jumalan sanan ja luterilaisen uskon perustalle. Kristus yksin antaa voiman ja rakkauden ihmisen palvelemiseen.

Toivo Hyyryläinen

eläkerovasti, kotiseutuneuvos

Oulu, Yli-Ii

Kuva: Anja Hyyryläinen

 

 

Meidät on kutsuttu rauhan tekijöiksi

 

Niilo osallistui tässä viikonvaihteessa Herättäjäjuhlille, jotka pidettiin Tampereella. Juhlien ohjelmaa välittävä Körttiradio halusi haastatella Niiloa ja kysyä Herättäjäjuhlien merkityksestä hänelle itselleen.

Niilon kesäohjelmaan kuuluu - herännäistaustaisena pappina - joka kesä Herättäjäjuhlille osallistuminen yhdessä perheensä kanssa. Juhlilla tavataan sukulaisia ja ystäviä. Seurapuheista Niilo odottaa vahvaa armonjulistusta; ensinnäkin tulisi kuulua se, että Kristuksen ja syntisen väliin ei saa tulla ketään tai mitään. Toiseksi Niilo toivoo kuulevansa muistutusta toimia tämän maailman ja toisten ihmisten hyväksi.

Tämän vuoden Herättäjäjuhlien puheita on värittänyt vuoden 1918 tapahtumat, erityisesti sisällissodan poikkeuksellisen karut tapahtumat Tampereella. Näihin muistoihin ja myös tulevaisuuteen katsoen Niilo tahtoo painottaa: ”Meidät on kutsuttu rauhan tekijöiksi. Siinä Jumala meitä auttakoon.”

Kansankirkon aika ei ole ohitse. Suuri kansankirkkomme sisältää paljon erilaisia hengellisiä liikehdintöjä, herätysliikkeitä ja uusia hengellisiä virtauksia. Tarvitsemme yhteyttä keskenämme ja yhteistä uskoa.

Kesän aikana julkaistavassa videosarjassa Niilo käsittelee kirkkoon ja hiippakunnan johtamiseen liittyviä eri teemoja: kirkon uskoa, toimintaa, tulevaisuutta, taloutta ja aikamme ilmiöitä.

Seuraa videosarjaa, niin tiedät, mitä Niilo näistä asioista ajattelee.

Pirkko Riihiaho: Niilo on oivaltanut, että tärkeintä on ihmisenä eläminen toisen rinnalla

Olen ollut luottamushenkilönä Oulun seurakuntayhtymässä pitkään ja oppinut tuntemaan Tuiran kirkkoherran Niilo Pesosen tasapainoisena ja toiset huomioonottavana eri tilanteissa. 

 

Hän on tavallaan esimieheni erityispalveluiden johtokunnan puheenjohtajuutta hoitaessani, sillä hän toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajuuden kautta erityispalveluiden johtajana.  

  

Niilo haluaa kuulla niin minun kuin työntekijöidenkin mielipiteitä kokousten asioiden valmisteluvaiheessa. Hänen kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Hänestä löytyy nöyryyttä mutta myös johtajuutta. Hän on oivaltanut sen, että tärkeintä elämässä ei ole käskyjen antaminen tai käskyjen täyttäminen vaan ihmisenä eläminen toisen rinnalla. Sitä kautta vaikeatkin asiat on helpompi hoitaa ja saada päätökseen.

 

Kaiken edellä mainitun vuoksi näen Niilon hiippakuntamme piispana tasapuolisena ja hyvänä vaihtoehtona! 

 

Pirkko Riihiaho

erityispalveluiden johtokunnan puheenjohtaja

Oulun seurakuntayhtymä

 

Kuva: Oulun ev.lut. seurakunnat

 

 

Mikä on kirkon tehtävä nykyisessä ajassa? Mitä varten kirkko on?

Kesän aikana julkaistavassa videosarjassa Niilo käsittelee kirkkoon ja hiippakunnan johtamiseen liittyviä eri teemoja: kirkon uskoa, toimintaa, tulevaisuutta, taloutta ja aikamme ilmiöitä.

Seuraa videosarjaa, niin tiedät, mitä Niilo näistä asioista ajattelee.

Saamelaiset ovat tärkeä osa hiippakuntaamme ja kirkkoamme