Seurakuntien taloudelliset resurssit pienenevät. Miten uudessa tilanteessa olisi hyvä toimia?

Kesän aikana julkaistavassa videosarjassa Niilo käsittelee kirkkoon ja hiippakunnan johtamiseen liittyviä eri teemoja: kirkon uskoa, toimintaa, tulevaisuutta, taloutta ja aikamme ilmiöitä.

Seuraa videosarjaa, niin tiedät, mitä Niilo näistä asioista ajattelee.

Niilo Pesosesta piispa Oulun hiippakuntaan

Iloitsen Niilo Pesosen ehdokkuudesta Oulun hiippakunnan piispaksi. Hän on mielestäni sopivin valinta. Hän on kaikin puolin valmistettu tähän korkeaan tehtävään. Hän on Oulun oma poika, tuntee hiippakunnan, sen ihmiset ja elinehdot, hengellisen kartan, huolet, puutteet ja vahvuudet.

Niilo on saanut erinomaisen koulutuksen hiippakunnan kaitsijan virkaan olleessaan vuosia hiippakunnan dekaanin näköalapaikalla. Hän on valmentautunut tehtävään opillisesti suorittamalla teologian tohtorin tutkinnon. Kirkkohistorioitsijana hän on perehtynyt kirkkojen vaiheisiin naapurimaissa ja muualla.

Kirkon hallinto ja erityiskysymykset ovat hänelle tuttuja. Suuren seurakunnan Tuiran kirkkoherrana hänen kokemuksensa seurakuntavirasta on laaja ja monipuolinen.

Ihmisenä hän on helposti lähestyttävä. Luonteeltaan sydämellisenä, tasapuolisuuteen pyrkivänä hän olisi kaikkien piispa.

Kristittynä ja pappina hänen uskonsa ankkuroituu Jumalan sanan ja luterilaisen uskon perustalle. Kristus yksin antaa voiman ja rakkauden ihmisen palvelemiseen.

Toivo Hyyryläinen

eläkerovasti, kotiseutuneuvos

Oulu, Yli-Ii

Kuva: Anja Hyyryläinen

 

 

Meidät on kutsuttu rauhan tekijöiksi

 

Niilo osallistui tässä viikonvaihteessa Herättäjäjuhlille, jotka pidettiin Tampereella. Juhlien ohjelmaa välittävä Körttiradio halusi haastatella Niiloa ja kysyä Herättäjäjuhlien merkityksestä hänelle itselleen.

Niilon kesäohjelmaan kuuluu - herännäistaustaisena pappina - joka kesä Herättäjäjuhlille osallistuminen yhdessä perheensä kanssa. Juhlilla tavataan sukulaisia ja ystäviä. Seurapuheista Niilo odottaa vahvaa armonjulistusta; ensinnäkin tulisi kuulua se, että Kristuksen ja syntisen väliin ei saa tulla ketään tai mitään. Toiseksi Niilo toivoo kuulevansa muistutusta toimia tämän maailman ja toisten ihmisten hyväksi.

Tämän vuoden Herättäjäjuhlien puheita on värittänyt vuoden 1918 tapahtumat, erityisesti sisällissodan poikkeuksellisen karut tapahtumat Tampereella. Näihin muistoihin ja myös tulevaisuuteen katsoen Niilo tahtoo painottaa: ”Meidät on kutsuttu rauhan tekijöiksi. Siinä Jumala meitä auttakoon.”

Kansankirkon aika ei ole ohitse. Suuri kansankirkkomme sisältää paljon erilaisia hengellisiä liikehdintöjä, herätysliikkeitä ja uusia hengellisiä virtauksia. Tarvitsemme yhteyttä keskenämme ja yhteistä uskoa.

Kesän aikana julkaistavassa videosarjassa Niilo käsittelee kirkkoon ja hiippakunnan johtamiseen liittyviä eri teemoja: kirkon uskoa, toimintaa, tulevaisuutta, taloutta ja aikamme ilmiöitä.

Seuraa videosarjaa, niin tiedät, mitä Niilo näistä asioista ajattelee.

Pirkko Riihiaho: Niilo on oivaltanut, että tärkeintä on ihmisenä eläminen toisen rinnalla

Olen ollut luottamushenkilönä Oulun seurakuntayhtymässä pitkään ja oppinut tuntemaan Tuiran kirkkoherran Niilo Pesosen tasapainoisena ja toiset huomioonottavana eri tilanteissa. 

 

Hän on tavallaan esimieheni erityispalveluiden johtokunnan puheenjohtajuutta hoitaessani, sillä hän toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajuuden kautta erityispalveluiden johtajana.  

  

Niilo haluaa kuulla niin minun kuin työntekijöidenkin mielipiteitä kokousten asioiden valmisteluvaiheessa. Hänen kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Hänestä löytyy nöyryyttä mutta myös johtajuutta. Hän on oivaltanut sen, että tärkeintä elämässä ei ole käskyjen antaminen tai käskyjen täyttäminen vaan ihmisenä eläminen toisen rinnalla. Sitä kautta vaikeatkin asiat on helpompi hoitaa ja saada päätökseen.

 

Kaiken edellä mainitun vuoksi näen Niilon hiippakuntamme piispana tasapuolisena ja hyvänä vaihtoehtona! 

 

Pirkko Riihiaho

erityispalveluiden johtokunnan puheenjohtaja

Oulun seurakuntayhtymä

 

Kuva: Oulun ev.lut. seurakunnat

 

 

Mikä on kirkon tehtävä nykyisessä ajassa? Mitä varten kirkko on?

Kesän aikana julkaistavassa videosarjassa Niilo käsittelee kirkkoon ja hiippakunnan johtamiseen liittyviä eri teemoja: kirkon uskoa, toimintaa, tulevaisuutta, taloutta ja aikamme ilmiöitä.

Seuraa videosarjaa, niin tiedät, mitä Niilo näistä asioista ajattelee.

Saamelaiset ovat tärkeä osa hiippakuntaamme ja kirkkoamme

Vaalipaneelikiertue päätyi Inariin lauantaina 16.6.

Keskustelussa käsiteltiin saamelaisten asemaa kirkossamme ja hiippakunnassamme eri näkökulmista.

 

Niilo tahtoo toimia sen puolesta, että saamelaiset ovat tärkeä osa kirkkoamme. Saamelaisten kirkollinen toiminta tarvitsee selkeän tuen hiippakunnan piispalta. Kirkkona meillä voi olla opittavaa saamelaisilta esimerkiksi heidän läheisestä suhteestaan luontoon.

 

Kuva: Oulun hiippakunta, Saija Kronqvist

Kirkossa tulee ottaa huomioon pohjoisen seurakuntien erityisasema